SDI 4 Apps - Uptake of open geographic information through innovative services based on linked data

Baltijas Atvērto (Ģeo) Datu Hakatons 2016

Programmer's fuel

Programmer’s fuel (Vincent Brown, CC BY 2.0)

16.–18.03.2016: Rīga, Latvijā

(English version)

Atvērto datu un atvērto ģeodatu nozīme pieaug, tomēr lielākajā daļā Eiropas, tajā skaitā Baltijas reģionā tā joprojām ir sākotnējā stadijā. Šie datiem ir milzīgs potenciāls jaunu lietojumprogrammu veidošanā, kas būtu noderīgas ikvienam no mums. Tomēr Latvijā var novērot vairākas problēmas, kas ierobežo atvērto datu izmantošanu. Pirmkārt, atvērto datu kopas ir salīdzinoši maz, jo daudzi vēl neapzinās šo datu potenciālu, publicējot datus sev ērtākā veidā, nevis mašīnlasāmu datu kopu veidā. Otrkārt, šo kopu ierobežotās pieejamības dēļ, programmatūras izstrādātāji visai maz izmanto šos datus savu jauno produktu radīšanā. Ar mērķi uzlabotu šo situāciju, tiek rīkots Baltijas atvērto (ģeo) datu hakatons.

Tavos spēkos ir pierādīt, ka atvērto datu lietošanai ir potenciāls! Apzināt iespējas, radīt idejas, popularizēt savus datus, atkārtoti izmantot pieejamos datus un programmatūras, lai radītu jaunus datus, lietojumprogrammatūras vai vizualizācijas! Sniedz priekšlikumus tematiskajām darba grupām! Un visbeidzot – iepazīsties ar jauniem cilvēkiem un pavadi divas lieliskas dienas Rīgā!

Ko mēs meklējam?

Hakatons bieži tiek pasniegts kā programmētājiem un datu apstrādes speciālistiem rīkots pasākums. Tā ir, tomēr Baltijas atvērto (ģeo) datu hakatonā mēs vēlētos iesaistīt arī programmētāju sagatavoto produktu lietotājus, kuri pārstāv dažādas nozares. Nozares speciālisti un datu potenciālie lietotāji bieži vislabāk zina tieši kādā gala produktā datus vajadzētu pārvērst. Tāpēc mēs aicinām dažādu nozaru un profesiju pārstāvjus piedalīties Baltijas atvērto (ģeo) datu hakatonā (sekojošais saraksts ir indikatīvs, nevis ierobežojošs):

 • Datu īpašniekus
 • Atvērto datu sniedzējus
 • Web GIS izstrādātājus
 • Web dizainerus
 • Semantiskā tīmekļa speciālistus
 • Datu bāzu ekspertus
 • Lietotāju saskarnes izstrādes ekspertus
 • Mobilo apaplikāciju izstrādātājus
 • Lietojumprogrammu izstrādātājus, kuri darbojas dažādās jomās, piemēram, transports, tūrisms, lauksaimniecība, plānošana utt.
 • Tehniskos speciālistus darbā ar sensoriem, komunikāciju tīklu un iekārtu uzraudzībā
 • GIS speciālistus, kurus interesē datu apstrāde un analīze
 • Ģeogrāfus
 • Zemes novērošanas speciālistus
 • Teritorijas attīstības plānotājus
 • Telpiskos plānotājus
 • Transporta plānotājus un pārvaldītājus
 • Lauksaimniekus
 • Tūrisma pakalpojumu sniedzējus
 • Reģionālās attīstības plānotājus
 • Vides aizsardzības speciālistus
 • Uzņēmumu pārstāvjus un investorus, kuri ir ieinteresēti jaunu ideju radīšanā un attīstīšanā
 • Marketinga speciālistus

Ikviens ir aicināts meklēt komandas biedrus un informāciju, kas palīdzētu realizēt jūsu idejas!

Kā prezentēt savas idejas?

 1. Tev būs divas iespējas prezentēt savu ideju un piesaistīt iespējamos partnerus darbam tematiskajās grupās. Jau pirms hakatona tu vari ar savu ideju iepazīstināt visus interesentus SDI4Apps izstrādātāju emuārā. Tā ir iespēja, izmantojot arī Facebook un LinkedIn sociālo tīmekļa vietnes, apspriest potenciālās idejas un izveidot sadarbības komandu.
 2. Otra iespēja prezentēt savu ideju būs pašā hakatona sākumā. Katram tiks dota iespēja prezentēt savu ideju 5 minūtēs un piesaistīt iespējamos domubiedrus. Aicinām ar savām idejām nākt klajā ne tikai programmatūras izstrādātājus, bet arī ikvienu interesentu.

Kādi dati būs pieejami?

Projekti SDI4Apps, OpenTransportNet un FOODIE, kā arī citi potenciālie partneri sniegs savā rīcībā esošās datu kopas. Tomēr hakatonā iespējams izmantot arī daudzus citus brīvi pieejamus datus. Dažādas atvērto datu kopas būs iespējams apvienot ar telpiskajiem datiem:

hackaton_illus2

Atvērtie dati Latvijā:

 • Uzņēmumu reģistrs (saitē)
 • Iepirkumu uzraudzības birojs (saitē)
 • Rīgas atvērto datu katalogs (saitē)
 • Reģionālās attīstītības indikatoru modelis (saitē)
 • Pašvaldību datu izguves serviss portālā epakalpojumi.lv (saitē)
 • Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS (saitē)
 • Statistikas datubāzes (saitē)
 • Valsts budžets (saitē)
 • Vēlēšanu rezultāti (saitē)
 • “Latvijas Valsts meži” (LVM) atvērtie dati (saitē)

Informācija par papildus izmantojamiem datu avotiem tiks publicēta SDI4Apps izstrādātāju emuārā un mājaslapā.

Kādi rīki būs pieejami?

Projekti SDI4Apps, OpenTransportNet un FOODIE tavā rīcībā sniegs rīkus un atvērtā koda programmatūras, kas palīdzēs īstenot jaunas idejas un rast jaunus risinājumus. Tomēr ikviens ir aicināts izmantot arī citus rīkus un programmatūras. Sākotnējais izmantojamo rīku saraksts:

 • HSlayers NG (saitē)
 • WebGLayer: advancēta vizualizācija (saitē, vairāk informācijas šeit)
 • SensLog: Risinājums sensoru tīkliem (saitē, vairāk informācijas šeit)
 • Layman LayMan: Slāņu pārvaldīšana (saitē, vairāk informācijas šeit)
 • INSPIRE metadati CKAN paplašinājumos (saitē, vairāk informācijas šeit)
 • u.c.

Informācija par papildus izmantojamiem rīkiem un tiks publicēta SDI4Apps izstrādātāju emuārā un mājaslapā.

Kur un kad?

16.–17.03.2016: Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultāte, 3.stāvs, telpa nr. 306, Ķīpsalas iela 6, Rīga
18.03.2016: Latvijas Universitāte, Raiņa bulvāris 19, 4.stāvs, telpa nr. 415, Rīga.

Indikatīvā programma

Trešdiena 16.03.2016.
09:00–10:00 Atklāšanas uzruna, iepazīstināšana ar pieejamajiem datiem un izstrādes rīkiem
10:00–11:00 Ideju prezentēšana
11:00–13:00 Komandu veidošana un pusdienas
13:00–19:00 Ideju un risinājumu izstrāde
Ceturtdiena 17.03.2016.
09:00–19:00 Ideju un risinājumu izstrāde (visas dienas garumā būs pieejamas uzkodas)
Piektdiena 18.03.2016.
10:00–10:30 Reģistrācija, konferences atklāšana
10:30–10:50 Esošā situācija Latvijā atvērto datu jomā / Toms Ceļmillers, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Elektroniskās pārvaldes departamenta Informācijas sabiedrības politikas nodaļas vecākais konsultants
10:50–11:20 SDI4apps projekts un tā rezultāti / Karels Charvats / Čehijas Zinātnes un sabiedrības centrs, projekta pārstāvis
11:20–12:00 Hakatona komandu darba prezentēšana
12:00–12:45 Pārtraukums
12:45–14:00 Hakatona komandu darba prezentēšana, labāko komandu apbalvošana un pasākuma noslēgums

Pasākuma darba valoda

Pasākuma darba valoda ir angļu.

Moderators

Karel Charvat

Karel Charvat

Karel Charvat

Karels Charvats ir projektu vadītājs, “Wirelessinfo”, kā arī valdes priekšsēdētāja vietnieks klubā “Ossiach”. Studējis teorētisko kibernētiku Kārļa Universitātē matemātikas un fizikas fakultātē Prāgā, kur arī saņēmis doktora grādu teorētiskajā kibernētikā. No 2005. gada līdz 2007. gadam bijis “European Federation for Information Technology in Agriculture Food and Environment” (EFITA) prezidents.

Karels ir piedalījies vairāk nekā 30 projektos Eiropā. Viņš ir koordinējis vairākus Eiropas Komisijas projektus (WirelessInfo, PremathMod, NaturNet Redime, Naturnet Plus) un bijis tehniskais koordinators (Plan4all, FOODIE, SDI4Apps). Karelam ir vērā ņemama pieredze kā Eiropas Komisijas projektu izvērtētājam.

Viņa stiprās puses ir projektu vadība, starptautiskā sadarbība, projektu vadība informācijas un komunikāciju tehnoloģiju un telpisko datu infrastruktūras jomā, atvērtie dati, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju lietošana lauksaimniecībai un videi, telpisko datu infrastruktūras izstrāde. Karels ir autors vairāk nekā 200 publikācijām un līdzautors septiņām grāmatām.

Mentori

Premysl Vohnout

Premysl Vohnout

Premysl Vohnout

Premysl Vohnout ir programmatūras inženieris Čehijas Zinātnes un sabiedrības centrā un uzņēmumu “Baltic Open Solution Centre”, “Help Service Remote Sensing” apvienībā, kas specializējas lauksaimniecības, tūrisma un vides jomu pētniecībā un attīstībā.

Studējis ģeomātiku ar specializāciju ĢIS Rietumbohēmijas Universitātē, Čehijas Republikā. Premysl studijas beidzis 2009. gadā ar noslēguma darbu “Serveris vecām kartēm”. Piedalījies dažādos Eiropas projektos., kas lielākoties saistīti ar risku pārvaldību (BRISEIDE, ERRA PPRD), lauksaimniecību (FOODIE, AMI4FOR) telpisko plānošanu (Plan4all, plan4business) u.c.

Alikācijas pamatā izstrādā izmantojot in JavaScript (AngularJS, ExtJS), python, PHP. Sadarbībā ar Raiti Bērziņu izstrādā HSLayers-NG kartēšanas sistēmu.

(Stein) Runar Bergheim

(Stein) Runar Bergheim

(Stein) Runar Bergheim

Runārs Bergheims ir viens no dibinātājiem un izpētes un attīstības vadītājs norvēģu tehnoloģiju kompānijā “Asplan Viak Internet”, kas ir daļa no “Asplan Viak” grupas. “Asplan Viak” ir norvēģu konsultāciju aģentūra, kuras pirmsākumi meklējami 1958. gadā. Ārpus Eiropas Runārs strādā internacionālajā konsultāciju kompānijā “NORPLAN”.

Studējis ainavu pārvaldību, telpisko plānošanu un ĢIS Sogn og Fjordane Universitātes koledžā. Pēc studijām uzsāka darbu Sogn og Fjordane novada domē kā ĢIS konsultants, kur radās viņa interese par ĢIS izmantošanu telpiskajā plānošanā. 2001. gadā viņš dibināja “Asplan Viak Internet”, lai Norvēģijas tirgū piedāvātu dažādus karšu risinājumus, kā arī lai veiktu dažādus lietišķos pētījumus ĢIS jomā. 2008. gadā Runārs sāka aktīvāk darboties kompānijā NORPLAN, īstenojot projektus Apvienotajos Arābu Emirātos un Omānas Sultanātā, kur viņš arī šobrīd strādā pie jaunas adrešu sistēmas ieviešanas. Savas karjeras laikā piedalījies jau vairāk nekā 200 projektos divdesmit pasaules valstīs.

Raitis Bērziņš

Raitis Bērziņš

Runāra stiprās puses ir projektēšana, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju projektu pārraudzība četrās tematiskajās jomās – plānošana, zemes apsaimniekošana, kultūras mantojums, izglītība – kā arī spēja mazināt plaisu starp tehniskajiem un netehniskajiem skatījumiem uz dažādām problēmām un to iespējamajiem risinājumiem.

Raitis Bērziņš

Raitis Bērziņš ir tīmekļa ĢIS sistēmu izstrādātājs, ar interesi par semantiskajām datubāzēm un dažādiem datorgrafikas risinājumiem. Ikdienā Raiti var satikt Vidzemes Augstskolā, kur viņš vada lekcijas par datorgrafiku. Raitis darbojas arī uzņēmumos “4SOLUTIONS” un “Baltic Open Solution Centre”.

Sadarbībā ar Premysl Vohnout izstrādā HSLayers-NG kartēšanas sistēmu. Hakatonā var palīdzēt darbā ar Javascript, Hslayers karšu bibliotēku un SPARQL tehnoloģijām.

Galvenais organizātors

Zemgale Planning Region

Organizatori

SDI4Apps

Vidzeme Planning Region

Help Service Remote Sensing

Czech Centre for Science and Society

WirelessInfo

University of West Bohemia

OTN

FOODIE

Slovak Environment Agency (SAŽP)

EXIGEN

Atbalstītāji

Riga

riga_tech_uni

LATA

Open Riga

Share this: